ცენტრის ადმინისტრაცია

 ხელმძღვანელი : სოფიო ქავზინაძე-ბაგაური .

 განათლების ხარისხის მართვის მენეჯერი: მიხეილ ტეფნაძე .

 მენეჯერი: ეკა ბუხულეიშვილი ; თეკლა გავაშელაშვილი .

ფინანსური მენეჯერი: მაია გავაშელაშვილი

 გრაფიკული დიზაინი: გიორგი წოწკოლაური 

 

Administration

 

Director: Sophie Kavzinadze-Bagauri .

Education Quality Management Specialist: Mikheil Tepnadze .

Manager: Eka Bukhuleishvili ; Tekla Gavashelashvili .

Accountant: Maia Gavashelashvili .

Graphic Designer: Giorgi Tsotskolauri .